Atie

Vanuit mijn werkomgeving werd ons gevraagd om collega’s te gaan coachen. Met al mijn vooroordelen over ‘coaching’ twijfelde ik of ik überhaupt een goede coach zou kunnen zijn. De benadering om via de vraag “wie ben ik” te starten en dit te vertalen naar “ik als coach” gaf mij de doorslag om juist voor deze opleiding te kiezen

Wellicht is het beste voorbeeld dat ik zowel zakelijk als privé de feedback krijg dat ik ‘ver-anderd’ ben. Veranderd in positieve zin. Geduid wordt op het feit dat ik, anders dan voor-heen, toen ik altijd snel een oordeel klaar had (judging) nu meer open sta voor andere in-zichten en daadwerkelijk geïnteresseerd ben in de mening/visie van de ander.

Door meer bewust om te gaan met mijn communicatiestijl lukt het mij zonder te oordelen toch een discussie op gang te brengen en te houden op momenten dat er verschil van mening of inzicht is. Voorheen zouden deze trajecten in een nutteloze welles/nietes strijd ontaarden. Tegenwoordig bemerk ik dat ook ‘de andere partij’ zich opent, op moment dat ik me kwetsbaar opstel. Dit proces is uiteraard veel efficiënter en effectiever als het gaat om besluitvorming in een organisatie. De opleiding is Intens, confronterend, veilig