Karin is coachend leider

Ik ben de opleiding gestart om handvatten te krijgen en kennis op te doen om mijn functie nog beter te kunnen uitvoeren. Ondermeer bij beoordelingsgesprekken kan ik nu beter luisteren en technieken toepassen om een beter en constructiever gesprek te kunnen voeren. Ik neem mijn plek in het MT nu meer en duidelijker in, ik durf te staan waarvoor ik sta. Ik kan nog meer de motiverende kracht zijn achter het positief benaderen van de reorganisatie binnen het bedrijf. Ik heb de opleiding beleefd als: Verrassend, in en met vertrouwen, een kijkje in jezelf, motiverend, wijsheid.