Riëtte is opleidings coördinator

Opleidingscoördinator bij Stichting Sjaloom Zorg. Ik ben de opleiding begonnen om leerlingen en medewerkers beter te kunnen begeleiden in hun leren en hun werken. Ze zelf te laten ontdekken waarin zij willen of kunnen groeien. Zelfinzicht te geven in hoe zij dit aan kunnen pakken. Ik ben door de opleiding bewuster gaan doorvragen, meer gaan achteroverleunen en vooral de medewerker/leerling zelf te laten ontdekken wat zij zou willen veranderen en op welke wijze zij dit wil doen. Visueel maken is iets wat ik eerder niet toepaste en nu wel. Het lopen van de vicieuze cirkel, aan de slag met opstellingen en ademhaling zijn methodieken uit de opleiding die ik heb toegepast in het voeren van coaching sessies. De organisatie heeft voordeel/profijt van mijn opleiding en dit zal verder groeien. Mijn doel is individuele medewerkers en teams binnen de organisatie coachen, met als doel het realiseren van zelfstandige en verantwoordelijke medewerkers en teams. Mijn voorstel om dit bij Sjaloom Zorg te kunnen realiseren wordt besproken. Ik zou de opleiding het beste omschrijven als: Intensief, persoonlijke groei, inzicht in mezelf en anderen en vrij worden. Riëtte Keijzer - van der Kamp