Lenneke

Op de pabo Hogeschool Rotterdam ben ik veel bezig met het begeleiden van studenten in hun praktijksituatie en sinds kort ook bezig met mentorenscholing aan basisschool-teams. Ik bemerkte dat er veel verschil is tussen begeleiden en coachen en wilde meer tools/handvatten op het gebied van coachen waardoor ik ook een betere opleider/trainer zou kunnen zijn/worden.

Bij de scholing aan basisschoolteams komt het begeleiden en coachen van studenten in hun dagelijkse praktijk veel ter sprake en op zulke momenten kan ik daarop inspelen met de juiste tools en ook deze leerkrachten begeleiden en coachen wat weer ten goede komt aan onze studenten.

Deze opleiding is een aanvulling op en meerwaarde voor de Hogeschool Rotterdam om-dat wij vanuit de hogeschool (en het BOSS-project) een opleidingstraject gestart zijn om van basisscholen opleidingsscholen te maken ten behoeve van o.a. onze studenten.

Ik vind de opleiding verrijkend, zinvol, aanvullend, vernieuwend, maar vraagt ook een in-vestering van tijd.

Een opleiding die een meerwaarde heeft, gezien het hele traject dat je volgt in de wijze waarop het is opgezet en wordt uitgevoerd, voor jou persoonlijk als ook professioneel.