Christel

Ik heb als manager veel ervaring met het coachen van medewerkers maar ik wilde graag meer verdieping van het hoe en waarom van bepaald gedrag van mensen (waarom lo-pen mensen vast, waarom communiceert iemand op een bepaalde manier, waarom gaat de samenwerking niet goed etc.). Daarbij wilde ik graag meer gesprekstechnieken en methodieken leren. Mezelf professionaliseren. Ook puur persoonlijke interesse in het on-derwerp “de mens” en het vullen van mijn professionele rugzak was eveneens een over-weging om de opleiding professioneel coachen te volgen.

Veel mensen komen en kwamen bij mij om te praten over hun problemen. Ik wilde hen altijd helpen maar ik had het gevoel dat ik niet genoeg kon doen. Het kostte me soms zelfs energie want ik bleef ermee rondlopen. Ik ben me er tijdens de opleiding zeer be-wust van geworden dat ik mensen kan helpen door hen bewust te maken van hun eigen denk- en gedragspatronen. Zij zijn zelf de sleutel tot verandering, niet ik! Bepaalde vraagtechnieken en inzichten die ik heb geleerd brengen structuur in de ge-sprekken aan en hebben me ook veel inzicht in mezelf gegeven. Want jij, als coach, bent het instrument in een coach gesprek. Het is dus belangrijk ook jezelf en je eigen reactie-patronen goed te kennen. Dat was een uitdagend, niet te onderschatten, onderdeel van de opleiding.

Mijn werkgever heeft nu een veel bewuster coachend manager in huis. En een bewuster handelend meer ontspannen werknemer.

De woorden die ik vind passen bij de opleiding zijn: uitdagend, intrigerend, verrassend, nieuwe wegen openend.