Bart

Ik ben de opleiding begonnen voor mijn psychische groei en om te leren een professione-le bijdrage te leveren aan de psychische groei van anderen.

Eén van de vele dingen die ik geleerd heb is de energie in contact met anderen op de goede plaats te houden. Bijvoorbeeld in de leswagen waar ik door minder te doen mijn kandidaten veel actiever krijg.

De opleiding betekent voor mij dat er een prettigere samenwerking met mijn collega’s is, een grotere zelfredzaamheid van mijn kandidaten en een betere begeleiding bij faal-angstige kandidaten door middel van coachgesprekken.

De opleiding heb ik beleefd als positief confronterend, life-changing, inzicht gevend, pret-tige leeromgeving en goede begeleiding.

De opleiding heeft een fantastisch docententeam die uitstekend op elkaar is ingespeeld.