Professioneel Coachen

In de wereld om ons heen ontstaat steeds meer behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Ontdekken wie u bent, iets doen met uw talent en een daadwerkelijke bijdrage leveren met uw kwaliteiten, zijn onderwerpen die steeds vaker aan de orde komen. Ook in het werkzame leven is deze ontwikkeling zichtbaar.

Het gaat hier dus om de ontwikkeling van de mens in het werkzame leven en het leven daarbuiten. De Trainers Company stelt de mens centraal en gaat uit van de (echte) kwaliteiten van elke mens. Inzetten van deze kwaliteiten en stimuleren om deze verder te ontwikkelen is uitgangspunt van onze onderneming.

Onze Post HBO opleiding leert u op de behoefte van het voortdurend ontwikkelen van de mens in te spelen. Kenmerkend voor onze opleiding is het omgaan met de aanwezige, wellicht minimale, kwaliteiten. Tijdens onze bijeenkomsten leert u uzelf kennen, uzelf inzetten als coach en wordt uitvoerig ingegaan op het toepassen van coachingsmethodieken. U leert de kwaliteiten van de ander te ontdekken en deze gericht te stimuleren. Daarnaast gaan we samen met u de praktijk in. We coachen u op 'Hoe te coachen in uw werkveld'. Dit met als doel om met de mensen die u coacht optimale resultaten te behalen en kwaliteiten te benutten.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor u die te maken heeft of zich wil bezig houden met de ontwikkeling van mensen, het benutten van kwaliteiten van mensen en de motivatie van mensen, zowel op individueel als teamniveau. Voor iedereen die professioneel leiding wil geven of die zich in het vak coachen wil professionaliseren en het beste in mensen naar boven wil halen, is deze opleiding in het leven geroepen.

De doelgroep voor onze opleiding is dan ook divers. Voorbeelden van de doelgroep voor deze opleiding zijn: leidinggevenden, directeuren, HR-managers, A&O-deskundige, psychologen, trainers, docenten, enzovoorts. U bent als deelnemer actief op zoek naar hoe uzelf in elkaar zit als mens, en hoe dat bij anderen werkt.

U wilt met uw talent en kwaliteiten een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de kwaliteiten van anderen. Met deze gecertificeerde opleiding krijgt u inzicht in uw echte kwaliteiten en coacht u vanuit uw persoonlijke coachvisie, op een wijze die passend is voor u en volledig aansluit bij uw praktijk.