Onze Opleiding Post Hbo Professioneel Coachen

De opleiding bestaat uit vijftien bijeenkomsten, waarvan 2 tweedaagse. De bijeenkomsten van een dag start om 9:30 uur en eindigen om 17:00 uur en vinden plaats op een centrale plaats in Nederland, waar alle coachmogelijkheden kunnen worden benut en waar de natuur ons daarbij behulpzaam is door rust en schoonheid. De komende leergang (start september as.) zal in Zutphen worden gegeven.
Image

Ik

In deze module staat de ontwikkeling van de deelnemer als mens centraal. Uw werke­lijke kwaliteiten worden zichtbaar ge­maakt. Aan de hand van oefeningen en opdrachten on­der­zoekt u hoe u uw kwaliteiten in kan zetten tijdens het coachen.

U maakt in deze module uw menselijk profiel transparant om dit bewust te gebruiken in uw werk. Aan het eind van deze modu­le kunt u door uw opgedane zelfkennis op een authentieke en effec­tieve manier om­gaan met ontwikkelingsgericht coachen.

Ik als coach

In deze module worden vele coachmethodieken behandeld. U ontwikkelt uw visie op coachen en u beantwoordt de vraag: "Wie ben ik als coach?" Bij het behandelen van de technieken ligt de nadruk vooral op de verbin­ding tussen de coachtechniek, de medewerker en de (coach)vraag. Ofwel, wanneer zet u welke techniek in passend bij de medewerker, maar ook passend bij u als coach of coachend leiding­gevende. In deze module oefent u veel in het feedback geven en ontvangen en het reflecte­ren op uzelf. U oefent zich in het brede scala van gesprekstechnieken, u verwerft kennis over de verschillende fases binnen het begeleidingstraject en u kunt omgaan met vele en/of moei­lijke situaties tijdens het be­geleiden.

Coach richting

In deze module maakt u een verdiepingsslag in uw coachen.
Er worden speciale richtingen behandeld als teamcoachen en loopbaancoachen.

Casussen uit uw praktijk worden be­sproken. Verder staat uw coachrichting centraal. U krijgt gericht adviezen, feedback en ruimte om uw richting eigen te maken en te verdiepen, zodat u het geleerde kan toepassen in uw praktijk.


* Wil je na het lezen van de informatie jezelf direct inschrijven, dan kan dat via de button onderaan deze pagina.

Start opleiding

De opleiding zal starten in april en september van elk jaar. Schrijf u zo snel mogelijk in, uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de opleiding.

Voor de start in september 2020 geldt: inschrijven uiterlijk voor 15 augustus 2020. U kunt hierbij ook gebruik maken van ons inschrijfformulier.

=> Inschrijfformulier

Kosten

* 15 Studiebijeenkomsten
* Persoonlijke coachsessies
* Examengeld en syllabus
Totale kosten € 4.725,-. De verblijfskosten zijn ongeveer € 700,- en de studieboeken van ongeveer € 250, - vallen buiten de genoemde prijs van de opleiding. De opleiding kan in-company worden gegeven bij minimaal 8 deelnemers. Er geldt dan een aangepast tarief.

Certificering

Wij zijn een gecertificeerde opleiding waardoor het behaalde diploma nog meer waarde krijgt op de arbeidsmarkt. Een goede reden om via De Trainers Company de Post HBO opleiding te volgen. Alle studenten die zijn afgestudeerd aan onze opleiding worden opgenomen in het landelijk register Post HBO.
Onze opleiding Post Hbo Professioneel Coachen is als erkende (CRKBO) opleiding BTW-vrij.

Toelating & Studiebelasting

U dient te beschikken over HBO werk- en denkniveau en benodigde competenties. Het werk- en denkniveau kan opgebouwd zijn uit het al voltooien van voorgaande opleidingen en/of uit opgedane werkervaring. Als u zich bij ons instituut inschrijft wordt aan u gevraagd om uw CV en een vragenlijst in te vullen en op te sturen. Hierna volgt een intake gesprek. Op basis van dit gesprek en de ingevulde vragenlijst vindt de beoordeling voor de toelating plaats. Bij gebleken geschiktheid wordt u toegelaten tot de opleiding. Met deze procedure willen wij het uitstroomniveau van onze opleiding waarborgen. Naast de opleidingsdagen is de gemiddelde studiebelasting 8 a 10 uren per week. Dit is inclusief de intervisie-uren en het schrijven van de scriptie. De persoonlijke coachsessies dient u hier nog aan toe te voegen.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor de opleiding Masterclass Professioneel Coachen door ons een e-mail te sturen met de onderstaande gegevens:

* Naam
* Leeftijd
* Geslacht
* Bereikbaarheidsgegevens
* Werk- en denkniveau
* Organisatie waar je werkt
* Functie
* Motivatie voor deze opleiding

In Company

Onze Post HBO Profesioneel Coachen wordt ook In-Company gegeven. Dit betekent dat wanneer het voor mensen binnen uw organisatie van belang is dat ze professioneel leren coachen (managers , hrm-ers, coaches, voorzitters, directeuren, enzovoorts), wij deze opleiding binnen uw organisatie kunnen geven.

Wij kunnen in overleg met u het programma toespitsen op uw organisatie. Dit zorgt ervoor dat de toegevoegde waarde voor uw organisatie groot is. U bespaart hiermee kosten omdat wij als De Trainers Company geen zorg hoeven dragen voor het leveren van een goede locatie. Daarnaast krijgt u groepskorting als het om zes of meer personen gaat. Vraag nu naar de mogelijkheden en voordelen van In-Company opleiden en bel of e-mail ons.