Privacy beleid

Via dit Privacy beleid informeert De Trainers Company u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De Trainers Company, hierna te noemen DTC respecteert uw privacy en wil handelen binnen de regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

DTC verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanvraag van informatie, bij inschrijving voor een opleiding of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, de gegevens t.b.v. de opleiding die vooraf en gedurende de opleiding van u vragen.

Bij uw oriëntatie verzamelen wij gegevens als IP adres, telefoonnummer en e-mailadres om u zo goed mogelijk te adviseren over onze dienstverlening.  Voor toelating verzamelen wij gegevens over de door u gevolgde opleidingen, uw curriculum vitae en eventueel informatie uit toelatingsgesprekken of assessments. Gedurende de opleiding verzamelen wij gegevens over studievoortgang, beoordelingen en behaalde resultaten en certificaten en/of diploma’s en de evaluaties die invult. Na de opleiding bewaren wij uw gegevens en certificaten of diploma’s die u hebt behaald.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u goed en proactief te informeren over alle mogelijkheden
  • Om u goed te kunnen adviseren bij de juiste keuze voor een opleiding
  • Om te beoordelen of u kunt worden toegelaten tot een opleiding
  • Voor de administratieve afhandeling van het gehele opleidingsproces;
  • Voor evaluaties waarop wij onze dienverlening kunnen verbeteren;

 

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke van onze webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. DTC bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. DTC mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek richten aan DTC info@detrainerscompany.nl onder vermelding van uw naam en adres. DTC zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal DTC de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

 

Wijzigingen

Op basis van nieuwe inzichten en uw feedback kan DTC kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan dit Privacy beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 30-09-2018